Rozdziały

ROZDZIAŁ I

Emiliano Ranocchi (Udine)

W poszukiwaniu źródeł: Bogurodzica

 1. Umowne początki
 2. Zagadkowy palimpsest
 3. Zwierciadło tożsamości ?

 

ROZDZIAŁ II

Andrea Ceccherelli (Bolonia)

Porządek świata w harmonijnym hymnie: Czego chcesz od nas, Panie” Jana Kochanowskiego 

 1. Dwie strategie przekładu
 2. „Niedbałość abo nizaczmienie”: renesansowa poetyka
 3. Translatorska sztuka emulacji: Kochanowski we Włoszech

 

ROZDZIAŁ III

Charles Zaremba (Marsylia)

Śmierć dziecka, nieśmiertelność poety: „Treny” Jana Kochanowskiego

 1. Europejski humanista jako lamentujący ojciec
 2. Stopniowe znikanie Orszuli
 3. Treny, czyli opłakiwanie siebie
 4. Francuskie przekłady Trenów

 

ROZDZIAŁ IV

Luigi Marinelli (Rzym)

„Poezja przejścia”. O sonetach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

 1. Aura biograficznej legendy
 2. Nowa poetyka: „gramatyka niepewności”
 3. Sonety: w stronę manieryzmu
 4. „Hortus conclusus”: Sonet III

 

ROZDZIAŁ V

Bożena Shallcross (Chicago)

„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Czytając Krasickiego         z Kantem

 1. Oświecenie i rewizja przeszłości
 2. Antynomia a granice samopoznania
 3. Bildung i trójstopniowa dialektyka
 4. Coda: księgi i ich losy

 

ROZDZIAŁ VI

Rolf Fieguth (Fryburg)

„Baśniowa magia mowy”. „Duma Lukierdy” Franciszka Karpińskiego

 1. Literatura polska w niemieckim przekładzie
 2. Kim jest tłumacz?
 3. Duma Lukierdy w polskim kontekście
 4. Przekład Fülleborna w niemieckich kontekstach
 5. O tytule i wstępie u Fülleborna
 6. Ślady recepcji

 

ROZDZIAŁ VII

François Rosset (Lozanna)

Czy „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego jest utworem polskim?

 1. Od literatury narodowej do światowej
 2. Autor: języki, wspólnoty, geografie
 3. Dzieło: iluzoryczność jednoznaczności i kulturowe transfery
 4. Recepcja: tożsamość przekładu

 

ROZDZIAŁ VIII

Kris Van Heuckelom (Leuven)

Listy żydowskich kochanków w wydaniu niderlandzkim: „Siora i Lejbe” Juliana Ursyna Niemcewicza

 1. Świadek emancypacji
 2. Poetyka dualizmu: rozum i serce
 3. Manipulacje przekładu: lokalne i uniwersalne

 

ROZDZIAŁ IX

Brigita Speičytė (Wilno)

Kultura pamięci: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza

 1. Nowoczesność jako otwarta przyszłość
 2. Romantyczna księga wszechświata
 3. Litwa i ekopoetyka tożsamości
 4. Wielojęzyczne dziedzictwo: polityka i historia przekładu

 

ROZDZIAŁ X

Henryk Siewierski (Brasília)

Dwa wiersze Adama Mickiewicza i ich brazylijskie odczytania

 1. Romantyzm polski ultra aequinoctiale
 2. Mickiewicz i Alves: dwie twarze niewoli
 3. Lozańskie arcydzieło a brazylijska awangarda

 

ROZDZIAŁ XI

Michał Mrugalski (Berlin)

„Konieczny bytu cień”: „Ironia” Cypriana Kamila Norwida

 1. Tłumaczyć Niemcom Norwida
 2. Życie na ukos
 3. Ironia i pełnia: romantyczna ekonomia
 4. Ironia w dramacie: permanentne kryptoparabazy

 

ROZDZIAŁ XII

Tokimasa Sekiguchi (Tokio)

Czy Lalka Bolesława Prusa wejdzie do literatury światowej?

 1. Weltliteratur w skali mikro?
 2. Wobec kanonu
 3. Odległa historia?
 4. Języki obce i sztuczki tłumacza: katakan i hiragana
 5. Przekład: wehikuł czasu

 

ROZDZIAŁ XIII

Monika Woźniak (Rzym)

W stronę kultury masowej. Światowy rozgłos „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

 1. W szkole pozytywizmu
 2. Powieść historyczna bez historii
 3. Eksplozja przekładów, ideologia, kultura popularna

 

ROZDZIAŁ XIV

Jens Herlth (Fryburg)

„Płomienie” Stanisława Brzozowskiego

 1. Trwanie Brzozowskiego: modernizacja i krytyka
 2. Geneza Płomieni: wspólnota i historia
 3. Młodopolska estetyka wobec polityki i historii
 4. Powieść arcynowoczesna? Poetyka, ekspresja, światopogląd
 5. Polityka przekładu: Płomienie po niemiecku
 6. Czytanie Płomieni: Alfred Döblin i inni

 

ROZDZIAŁ XV

Katia Vandenborre (Bruksela)

„Bunt przeciw granicom”. „Łąka” Bolesława Leśmiana

 1. Pośmiertna sława
 2. Frankofonia: przekłady Paula Cazina i Mariana Pankowskiego
 3. Łąka: między Młodą Polską a dwudziestoleciem
 4. Łąka w Belgii: dzieło poety buntownika

 

ROZDZIAŁ XVI

Ariko Kato (Nagoja)

Japońskie odsłony polskiej awangardy: „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego

 1. Międzynarodowa scena przekładu: od Europy po Azję
 2. Metropolitalna mozaika: języki, kultury, wspólnoty
 3. Awangardysta i socrealista w Japonii

 

ROZDZIAŁ XVII

Michał Paweł Markowski (Chicago)

„Mężczyzna na skraju upadku”: „Nienasycenie” Stanisława Ignacego Witkiewicza

 1. Zlepek
 2. „Wszystko trzymało się jak na włosku”
 3. Excremental fellow
 4. „Zdezorganizowany flak”
 5. „Samotna małpa w klatce”
 6. „Bezmierny smutek niepogodzonych nigdy sprzeczności”
 7. „Znaczki są czyste, a życie jest brudne i plugawe”

 

ROZDZIAŁ XVIII

Stanley Bill (Cambridge)

„Wiosna” Brunona Schulza: historia i mit

 1. Z prowincjonalnego mroku „innej Europy”
 2. Wiosna: „wielki komentarz czasów”
 3. Konkluzja: paradoks rewolucji

 

ROZDZIAŁ XIX

Ursula Phillips (Londyn)

Europejska modernistka. O „Granicy” Zofii Nałkowskiej

 1. Jednostronny obraz
 2. Psychologiczny realizm i poetyka „książki roku”
 3. Rysy kobiece: w stronę Virginii Woolf

 

ROZDZIAŁ XX

Knut Andreas Grimstad (Oslo)

Niemożliwa autentyczność i „bycie pomiędzy”. Wygnańcza powieść Gombrowicza w Norwegii

 1. Żywot pisarza „antypolskiego”
 2. Trans-Atlantyk w Norwegii
 3. Coda

 

ROZDZIAŁ XXI

Bożena Karwowska (Vancouver)

Świadectwo i forma. „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego

 1. W światowym obiegu
 2. Pisarz Zagłady
 3. Przekład, język, wspólnota

 

ROZDZIAŁ XXII

Maria Delaperrière (Paryż)

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 1. Geneza francuskiego przekładu Innego świata
 2. Inny świat: interpretacja
 3. Inny świat we Francji

 

ROZDZIAŁ XXIII

Tomas Venclova (New Haven)

Archaiczność jako narzędzie zmiany. O jednym wierszu Czesława Miłosza

 1. Poeta pogranicza
 2. Świadek stulecia
 3. Poetycka interwencja

 

ROZDZIAŁ XXIV

Leonard Neuger (Sztokholm)

„Myśli nieuczesane” Stanisława Jerzego Leca

 1. Pisarz suplementarny w światowym obiegu
 2. Fryzowanie myśli: rodowody i powinowactwa
 3. Najgorzej opisany, a „bodaj najciekawszy”: wirtuoz aforyzmu

 

ROZDZIAŁ XXV

Wiktor Jaźniewicz (Mińsk)

Trzy miliony egzemplarzy. „Solaris” Stanisława Lema

 1. Ideologia i rynek: między utopią a dystopią
 2. Recepcja i przekład
 3. W kręgu filmowym: z kosmosu na ziemię
 4. Poza antropocentryzm: ludzkie i nie-ludzkie
 5. W laboratorium literatury światowej
 6. Solaris, czyli spotkanie z Innym

 

ROZDZIAŁ XXVI

Joanna Niżyńska (Bloomington)

Tłumaczenie pamięci. Anglojęzyczna recepcja „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego

 1. Rynek przekładu
 2. Pamiętnik z powstania warszawskiego: kontrnarracja
 3. Pamiętnik za granicą
 4. Między edytorem a tłumaczem: poprawki, przekłady, parateksty

 

ROZDZIAŁ XXVII

Tamara Trojanowska (Toronto)

„Białe małżeństwo”. Tadeusz Różewicz w Ameryce Północnej

 1. Poeta-dramaturg
 2. Realistyczno-oniryczna historia odmieńca
 3. Przekład, scena, krytyka

 

ROZDZIAŁ XXVIII

Giovanna Tomassucci (Piza)

Wisława Szymborska: „Pisanie życiorysu”

 1. Wiersze dla wszystkich, czyli włoski sukces
 2. Poetyka Szymborskiej: własne i uniwersalne
 3. Pisanie życiorysu

 

ROZDZIAŁ XXIX

Irina Adelgejm (Moskwa)

Tropa (nie)przetłumaczalna, (nie)przetłumaczona. „Rosyjski” cykl Mariusza Wilka

 1. Nowa literatura polska wobec historii przekładu
 2. Antyorientalizm, filologia i wilczy wolapik
 3. Przekład przekładu: proza Wilka w Rosji

 

ROZDZIAŁ XXX

Wu Lan (Pekin)

„Gąszcz hieroglifów i ideogramów”: „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego

 1. Przez Kanadę do Chin
 2. Śladami Herodota po Azji
 3. Granica i mur: wobec inności
 4. Dotknięcie „duchowych rozterek”

 

ROZDZIAŁ XXXI

Clare Cavanagh (Evanston)

„Spróbuj opiewać okaleczony świat”. Adam Zagajewski i poezja 11 września

 1. Pożywoty wiersza
 2. Przemieszczenia wiersza: Lwów, Kraków, Nowy Jork
 3. Blizny i opiewanie