Projekt
Książka i strona Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje powstały w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH, nr 2aH 15 0218 83, moduł rozwój 2a, IV edycja).

W jego wieloetapowej realizacji obok redaktorów tego tomu uczestniczyli także inni badacze i eksperci. Podziękowania za współpracę składamy Beacie Kalembie, która we współpracy z Tomasem Venclovą opracowała hasła do rozdziału poświęconego twórczości Czesława Miłosza.

W pracach redakcyjnych nad tomem uczestniczyli także: Andrzej Brylak, Alicja Fidowicz, Karolina Górniak-Prasnal, Magdalena Kuczaba-Flisak, Mateusz Szczerba, Katarzyna Trzeciak, Klaudia Węgrzyn.

Prace o charakterze przekładowym prowadziła Agnieszka Marczyk, a także Soren Gauger i Filip Mazurczak.

Pilotażowy projekt strony internetowej od strony graficznej i technicznej przygotowali: Piotr Żyła i Katarzyna Cichecka.

Szczególne podziękowania składamy Clare Cavanagh i Adamowi Zagajewskiemu za przekazanie rękopiśmiennych wersji wiersza Spróbuj opiewać okaleczony świat i jego przekładu na angielski.

Na okładce książki i na stronie wykorzystano fotografie autorów wykonane przez Tadeusza Parceja i Mateusza Skwarczka (za zgodą Agencji Gazety).