Aktualności

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje 

przedstawia panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI.

Tworzy go trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z całego świata: od Kanady, USA i Brazylii po Chiny i Japonię.

Poszczególne studia stanowią zapis uważnej lektury utworów, które weszły w obieg literatury światowej.

Wybitni badacze o wielokulturowym i wielojęzycznym doświadczeniu korzystają przy tym z wielu idiomów nowoczesnej humanistyki: znajdziemy tu historycznoliterackie i filologiczne rewizje oraz polemiki, ekokrytyczne odczytania czy studia poświęcone intermedialnym mechanizmom recepcji.

Szczególną uwagę poświęcono praktyce, teorii i historii translacji, a dodatkowy słownik w postaci ponad stu pięćdziesięciu kapsuł wyjaśnia najważniejsze konteksty interpretowanych utworów.

Projekt ten powstał w dwóch wersjach językowych (książkowych i elektronicznych), z myślą o czytelnikach rodzimych i cudzoziemcach: zarówno studentach, badaczach, jak i wielbicielach literatury polskiej i światowej.